Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

play1
Replace with you video embed code
thex Created with Sketch.

LINKS NAAR BELANGRIJKE SITES


 • Centrum voor Ethiek en Gezondheid
  http://www.ceg.nl

 • Compassie in de verpleegkunde
  Medeleven als kern van verpleegkundige zorg; een blog van M. van der Cingel
  http://compassieverpleegkunde.blogspot.com/

 • Gezelschap Waardenwerk
  Gezelschap Waardenwerk is een door Harry Kunneman opgericht open werkverband van professionals en organisaties die menselijke waardigheid centraal stellen en betrokken zijn op werk dat deugt en deugd doet. Het Gezelschap staat open voor alle professionals en vrijwilligers die van anderen willen leren, hun kennis willen verdiepen en eigen inzichten rond goed werk willen delen. 
  waardenwerk.nl

 • Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen
  Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat ouderen, zeker als ze kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen.
  http://www.zorgvoorbeter.nl

 • Stichting Presentie
  Achtergrondinformatie over de Presentie-benadering
  http://www.presentie.nl

 • sTimul
  sTimul wil de ethische deskundigheid van zorgverleners én van aankomende zorgverleners (studenten verpleging, verzorging, ergotherapie, geneeskunde …) op een eigenzinnige manier aanscherpen om goede zorg te realiseren.
  http://www.stimul.be

 • Thesaurus Zorg en Welzijn (NJi, MOVISIE en Vilans)
  De Thesaurus Zorg en Welzijn: trefwoordenbestand voor de sector zorg en welzijn
  http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl

 • Zorgtrainingscentrum Samen leren en werken aan de zorg van morgen
  Met onder meer het zorgethisch lab: ethiek en respectvol zorg bieden
  http://www.zorgtrainingscentrum.nl